Kreda odmiany 7a tanie wapnowanie (ok 12zł Tona)

Czym się kierować podczas zakupów nawozów kredowych? Na co warto zwrócić uwagę dokonując wyboru? Jak nie dać się oszukać przez nieuczciwych sprzedawców? Konieczna jest wiedza na temat rodzajów nawozów wapniowych i ich oznaczenia. Czytając etykiety będziemy w stanie w znacznym stopniu uchronić się przed próbą sprzedaży kredy, która tak naprawdę zdarza się, że kredą nie jest.

Przyjęło się powszechnie nazywać każdy węglan wapnia kredą. Tymczasem występują różne nawozy węglanowe, które różnią się między sobą pochodzeniem. Są to skały z różnych okresów. Najlepsze są te, które pochodzą z okresu później kredy. Im młodsze pochodzenie tym lepsza jakość z punktu widzenia rolniczego.

Czym jest kreda?

Kreda nawozowa to bez wątpienia najlepszy nawóz wapniowy naturalnego pochodzenia i nie ze względu marketingowego, ale przyrodniczego. Jest to węglan wapnia, czyli miękka kopalina pochodzenia naturalnego. Kreda określa zarówno okres, z którego pochodzi złoże, jak i charakterystyczną dla niej budowę cząsteczek wapnia. Cząsteczki te mają budowę amorficzną. Cechy te powodują, że wytworzone z nich po zmieleniu nawozy stosunkowo szybko rozpuszczają się w środowisku glebowym ze względu na duży kontakt cząstek z roztworami glebowymi. Mają możliwości wnikać do wnętrza cząstek nawozu i dlatego ich rozpuszczanie odbywa się bardzo szybko, co skutkuje podniesienie odczynu gleby. Dodatkowo kreda ze względu na swoją budowę ma zdolność buforowania wody. Działanie nawozowe kredy jest szybkie i następuje prawie natychmiast po zastosowaniu nawozu. Nie jest ono zależne w tak znacznym stopniu od rozdrobnienia nawozu. Zarówno zmielony dolomit (skała) jak i kreda mają praktycznie ten sam wygląd. Dlatego łatwo można sprzedać ,,mieloną skałę” jako kredę.

Dla porównania właściwości fizycznych skał węglanowy.

Złoże Okres geologiczny Gęstość objętościowa (t/m3) Porowatość (%) Nasiąkliwość (%) Wytrzymałość na ściskanie (MPa) Ścieralność w bębnie Devala (%)
wapienie (CaC03)
Wojcieszków kambryjski 2,7 0,36 0,1 72,7 4
Trzuskawica dewon 2,68 0,74 0,23 96,1 6
Płaza trias 2,45 9,92 1,67 38,4 10,8
Bukowa jura 2,19 18,88 7,9 31,2 26
Chełm kreda 1,47 43 28,9 2,3 68,35

Obowiązkowe normy

Różnica między kredą nawozową, a kamieniem wapiennym jest ogromna z punktu widzenia właściwości. Oznaczenia typów i rodzajów nawozów reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 roku w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego. Sklasyfikowano w nim typy wapna nawozowego na podstawie stanu fizycznego, chemicznego oraz metody jego pozyskiwania. Według rozporządzenia kreda jest typem wapna nawozowego niezawierającego magnezu, pochodzenia naturalnego (odmiany 06a albo 07a, 08a, 09a)

Kreda odmiany 7a

Wybrać właściwy nawóz

Podstawową rzeczą jest sprawdzanie etykiet produktu. Każdy producent jest zobowiązany podać odmianę (06a albo 07a,08a, 09a lub G.1.5a, G.1.5b) nawozu. Na tej podstawie można stwierdzić z jakim produktem mamy doczynienia. Najczęściej klienci wprowadzani są w błąd przez nazwy własne produktu, wśród których pojawia się słowo kreda tupu „Kreda”, „Nawóz kredowy”, „Nawóz pochodzący z kredy” itp. Kolejna rzecz to rozmowa ze sprzedawcą i uzyskanie informacji o pochodzeniu złoża, z którego pozyskiwany test oferowany przez niego nawóz.

Produkt ma posiadać badania i atesty z akredytowanych laboratoriów np. SChR, IUNG oraz określoną reaktywność i tu uwaga kreda ma reaktywność bliską 100% lub 100% w kwasie cytrynowym. Reaktywność w słabym kwasie cytrynowym odzwierciedla prawdziwą reaktywność nawozu wapniowego w glebie. Jeżeli reaktywność nawozu jest niższa, to znaczy, że będzie on reaktywny na niższym poziomie, a zatem mniej skuteczny.

Sporo informacji o klasyfikacji kredy znajduje się również w Rozporządzeniu Unii Europejskiej 2003/2003