Z racji długiego okresu wschodów nasion marchwi i pietruszki, zwalczanie chwastów w tych uprawach jest niezwykle trudne. W pierwszej części artykułu, autor przybliżył jakie działania można podjąć po siewie, do momentu zanim nastąpią wschody roślin uprawnych. Tutaj przeczytacie jakie pozbyć się chwastów już po wschodach.

Czy można zwalczać chwasty po wschodach marchwi i pietruszki? 

Po wschodach marchwi czy pietruszki herbicydy do zwalczania chwastów dwuliściennych można stosować dopiero kiedy rośliny mają minimum dwa liście właściwe. Wcześniejsze stosowanie produktów może doprowadzić do zniszczenia plantacji. Oczywiście wielu producentów znacznie zmniejsza zalecane dawki preparatów stosując je we wcześniejszych fazach rozwojowych roślin czyli już od pierwszego liścia właściwego. W przypadku uprawy marchwi można stosować produkt Bandur w ilości 0,3 litra na hektar. Część producentów stosuje jeszcze niższe dawki tego herbicydu wraz z produktem Sencor Liquid 600 SC również w bardzo niskich dawkach od około 50 do 100 mililitrów. Ja osobiście nie polecam takich rozwiązań ze względu na to, że po kilku latach niektóre chwasty mogą wytworzyć biotypy odporne na daną substancję aktywną. Bandur z Sencorem można mieszać i stosować do zwalczania chwastów w uprawie marchwi, ale roślina uprawna powinna mieć minimum 3 liście właściwe. Wtedy można zastosować około 0,3 l/ha Banduru i 0,15-0,2 l/ha Sencoru. Takie zabiegi muszą być powtórzone co kilka dni. Im mniejsze dawki produktów tym częstsze powtórki. Przy mikro dawkach należy powtarzać zabiegi co 4 dni, natomiast przy dawkach dzielonych co około 7 dni. W uprawie pietruszki korzeniowej nie można  stosować produktu Sencor. Produkt ten niestety niszczy rośliny pietruszki. Jeżeli chodzi o zastosowanie Sencoru w uprawie marchwi to trzeba zwrócić uwagę na to aby nać rośliny uprawnej była sucha. Oprysk na wilgotne rośliny powoduje zatrzymanie ich wzrostu. Z tego względu jest możliwe zastosowanie tylko solo produktów zawierających aclonifen. W programie wymieniony jest od kilku lat tylko produkt Dubri. Niektórzy producenci ze względów na poszerzenie spektrum robią mieszanki z produktem Racer. Niestety po wschodach roślin nie powinien być on stosowany ze względu na fitotoksyczność. Z doświadczenia wiadomo, że zastosowanie od 0,1 do 0,2 litra na hektar powoduje przemijające wybielenie naci. Trzeba też uważać aby rośliny pietruszki nie były zbyt małe bo mogą być zniszczone.

Przy takim stanie plantacji konieczna jest interwencja herbicydowa

Oprócz wymienionych wyżej produktów w uprawie marchwi można stosować jeszcze produkt Boxer 800 EC, ale jest to środki typowo doglebowy, który niszczy chwasty podczas wschodów i kiełkowania. Jego działanie nalistne jest słabe. Tak więc można go stosować przede wszystkim na wilgotną i wolną od chwastów glebę. Jeżeli marchew ma minimum dwa liście właściwe można zastosować 1 l/ha Boxera na hektar. Można również zastosować mieszaninę Boxera i Stompu Aqua w ilości 1 l/ha + 0,7 l/ha. Trzeba tylko zwrócić uwagę na to, że nie można zamiennie stosować innych produktów zawierających pendimetalinę ze względu na możliwe wystąpienie fitotoksyczności.

Jeżeli chodzi o chwasty jednoliścienne to produktów zarejestrowanych w uprawach warzyw gruntowych jest dość dużo. Trzeba tylko zwrócić uwagę na etykietę jakie chwasty są wrażliwe i od jakiej wielkości marchwi czy pietruszki możemy je stosować.

A może opryski rzędowe?

Ze względu na to, że niektórych herbicydów nie powinno się stosować nalistnie nanosząc je na rośliny uprawne w ostatnim czasie można na rynku zakupić tzw. pielniki herbicydowe które ograniczają opryskiwaną powierzchnię do boków i spodu redlin zostawiając nie opryskaną powierzchnie gdzie są rośliny. Do takich zabiegów niestety trzeba używać tylko produktów zarejestrowanych w danej uprawie ze względu na możliwość pobranie przez rośliny substancji aktywnej i wystąpienie pozostałości. Opryski takimi urządzeniami jednak trzeba wykonywać przy bezwietrznej pogodzie, aby jak najmniej cieczy roboczej spadło na nać rośliny uprawnej. W przypadku wykrycia pozostałości substancji niezarejestrowanych w danej uprawie, finalny produkt może być wycofany ze sprzedaży, a producent może ponieść tego konsekwencje.

Czytaj również cz. I artykułu

Jak zwalczać chwasty w uprawie marchwi i pietruszki