Kiła kapusty i tantniś krzyżowiaczek – zmora producentów kapusty

Żerująca gąsienica tantnisia krzyżowiaczka
Żerująca gąsienica tantnisia krzyżowiaczka

Intensyfikacja uprawy warzyw kapustnych niesie ze sobą wiele problemów z wieloma patogenami. Ich nagromadzenie jest szczególnie widoczne w drugiej połowie sezonu uprawowego. Warto poznać możliwość niedopuszczenia do ich wystąpienia lub skuteczne sposoby ich eliminowania.

Kiła kapusty

Tam, gdzie problemem jest kiła kapusty, sprawdzonym rozwiązaniem będzie uprawia odmian z odpornością na tego patogena. Kilka wartych uwagi, odmian z tą odpornością w swojej ofercie ma firma Syngenta. Te cecha zawarta jest w takich odmianach jak: Ramkila F1, czy jej następczyni Ramkila Star F1. Kolejne odmiany z odpornością na kiłę kapusty to: Kilaton F1, Kilazol F1, Kilaplon oraz Kilacees F1. Dzięki tym odmianom możliwa jest uprawa kapusty na polach gdzie występuje Plasmodiophora brassicae, sprawca tej groźnej choroby. W grupie nowych odmian znajdują się Kilaprince F1 oraz Kilabaron F1.

Kapusta biała odmiana KILABARON F1

Należy zaznaczyć, że wraz z rozwojem hodowli w ofercie tego producenta przybywa coraz to więcej odmian z odpornością na sprawcę kiły kapusty o różnych możliwościach przeznaczenia.

Do zwalczania larw motyli

Kolejnym problemem, który w niektóre lata był sprawcą wielu strat na plantacjach warzyw kapustnych jest tantniś krzyżowiaczek. Produktem wykazującym wysoką skuteczność w jego zwalczaniu jest Affirm 095 SG. W swojej etykiecie rejestracyjnej ma również takie gatunki szkodników jak: bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, piętnówka brukiewka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka.

Poszatkowane liście i wżery to efekt żerowania szkodliwych gąsienic, w tym larw tantnisia krzyżowiaczka

Benzoesan emamektyny zawarty w Affirm należy do wąskiej grupy awermektyn. Dlatego ryzyko powstawania odporności krzyżowej z innymi środkami ochrony roślin jest niskie.

Benzoesan emamektyny pobrany przez bezpośredni kontakt lub w wyniku żerowania, bardzo szybko zaburza przepływ elektronów w nerwach gąsienicy. Powoduje paraliż mięśni, zaprzestanie żerowania i jej szybką śmierć.

Affirm działa kontaktowo, wgłębnie i translaminarnie. Po zastosowaniu gwałtownie wnika w tkanki roślinne i tworzy depozyt. Depozyt preparatu wewnątrz tkanek roślin pozwala na skuteczne i długie zwalczanie larw motyli. Zawarte w produkcie związki zapewniają dobre zabezpieczenie substancji aktywnej przed zmyciem oraz rozkładem przez UV

Affirm działa na larwy motyli już od fazy wygryzania się larw z jaj (czarna główka) aż do końca żerowania (na wszystkie stadia larwalne). Produkt ten należy stosować w jak najwcześniejszych stadiach rozwojowych tak, aby uniknąć znaczących uszkodzeń. Warto zauważyć, że działa on do 2 tygodni. Karencja to zaledwie 3 dni, a zanikanie następuje <7 dni.

Więcej o wspomnianych w tekście rozwiązaniach do zwalczania chorób i szkodników w uprawie warzyw kapustnych znajdziecie w materiale filmowym:

Artykuł informacyjny z firmy Syngenta Polska Sp. z o. o.