Cebula jest warzywem o specyficznych wymaganiach pokarmowych, co wynika ze specyfiki systemu korzeniowego. Jest on płytki i słabo rozwinięty, a więc dla dobrego odżywienia istotna jest dostępność składników pokarmowych w wierzchniej warstwie gleby. Z tego też powodu, w przypadku niektórych pierwiastków istotnych dla wzrostu cebuli celowe jest dostarczanie ich w formie dolistnej. Dotyczy to takich pierwiastków jak cynk, miedź i mangan, a także wapń. Jak i kiedy je aplikować? Zapraszamy na film.