Cebula jest gatunkiem, w którym zwalczanie chwastów czy też ochrona przed chorobami i szkodnikami, to kluczowe elementy powodzenia uprawy. Zadbane plantacje są szansą na uzyskanie wysokich plonów oraz uzyskania surowca przydatnego do długiego przechowywania. Jak to osiągnąć? Jak skutecznie eliminować chwasty i zwalczać choroby? Zapraszamy na FILM.

Artykuł reklamowy

Zwalczanie chwastów

Cebula nie jest łatwym gatunkiem do ochrony przed chwastami. Wybierając preparaty należy zwrócić uwagę na to, czy faktycznie są skuteczne ale i selektywne, bezpieczne dla rośliny. Jednym z takich produktów jest Boxer 800 EC. Można go stosować w fazie 1-5 liścia właściwego przed wschodami chwastów. Preparat może być stosowany także powschodowo. Zwalcza on szerokie spektrum chwastów jedno i dwuliściennych jednorocznych. To doskonała opcja we wczesnych fazach wzrostu roślin. W późniejszym okresie, gdy cebula załamie kolanko, sięgnąć można po preparat Fusilade Forte 150 EC, by wyeliminować chwasty jednoliścienne.  Więcej o ochronie plantacji przed chwastami opowiada dr Kamil Jeziorek z Syngenta Polska:

Ochrona cebuli przed chorobami

Aby zapewnić wysokie plony z cebulowych kwater warto jest rosnące w nich rośliny ochraniać zapobiegawczo, a więc zanim wystąpią widoczne objawy chorób. W połowie lipca największe zagrożenie dla cebuli stanowi mączniak rzekomy i alternarioza. Sytuację komplikuje wysoka wilgotność oraz zagęszczenie i zachwaszczenie kwater. Wystąpienie takich czynników stwarza idealne warunki do infekcji patogenów. Gdy spodziewane jest wystąpienie mgieł, ciężkiej rosy czy długotrwałego deszczu warto jest wykonać zabieg zapobiegawczy. W takim przypadku trafnym wyborem jest Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG. To preparat na bazie dwóch substancji aktywnych, takich jak metalaksyl i mankozeb. Najlepiej działa właśnie prewencyjnie. Inną dobrą opcją jest wykorzystanie preparatu Amistar 250 SC. Substanją aktywną w tym produkcie jest azoksytrobina. Produkt ten działa wgłębnie i systemicznie, a poprzednio wymieniony kontaktowo i układowo. Interesującym preparatem jest także Amistar Opti 480 SC, który w swym składzie poza azoksystrobiną zawiera także chlorotanonil. Preparat ten zwalcza szerokie spektrum chorób grzybowych cebuli. Przemienne stosowanie tychże preparatów daje dobre skutki w ochronie cebuli.

Pewien problem stanowić może sąsiedztwo innych kwater cebulowych. Bywa ono częstą przyczyną infekcji wtórnych. Dlatego ważna jest cykliczna lustracja plantacji. Jeśli dojdzie do ponownej infekcji, to odpowiednim preparatem po który można sięgnąć jest Scorpion 325 SC. Działa powierzchniowo i systemicznie, a w składzie zawiera azoksystrobinę i difenokonazol. Zalecana dawka to 1 l/ha.

W okresie przedzbiorczym, aby zapewnić cebuli właściwą zdrowotność pozwalającą na długie przechowywanie, warto wykonać zabieg wykorzystując preparat Switch 62,5 WG. Przeciwdziała on takim problemom jak zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowata czy szara pleśń. To preparat dwuskładnikowy, który działa powierzchownie i wgłębnie.