Podziękowania dla Grzegorzewskich od BASF za współpracę w organizacji spotkania

Agro Akademia BASF to cykl spotkań, które odbywają się latem i zimą. Spotykają się na nich plantatorzy warzyw polowych oraz przedstawiciele firm zaopatrujących gospodarstwa w środki produkcji warzywniczej. Nie inaczej było w miejscowości Dąbcze. Tam, podczas lipcowego spotkania w ramach Warsztatów Polowych dyskutowano o szerokim spektrum zagadnień związanych z uprawą pomidora w gruncie. Jednym z takich zagadnień była ochrona pomidorów. Temat ten porusza poniżej zamieszczony film: