Rozwiązania do monitorowania pogody

Marek Januszewski z Metos Polska opowiada o instalacji i działaniu stacji pogodowej


W dniu 9 maja w Warszawie firma Metos zorganizowała spotkanie prasowe. Prowadził je Marek Januszewski, Country Manager Metos Polska. Firma ta oferuje rozwiązania do monitorowania pogody, które pomagają plantatorom podejmować decyzje w zakresie zabiegów agrotechnicznych. Precyzyjne rolnictwo było motywem przewodnim warszawskiej konferencji.

Geneza Metos Polska

Wszystko zaczęło się od możliwości, jakie niesie Internet. Dzięki mobilnym urządzeniom staje się możliwe precyzyjne zarządzanie rolnictwem. Początków firmy należy jednak upatrywać w austriackiej firmie Pessl Instruments, która została założona w 1984 roku. Krokiem milowym na drodze rozwoju podmiotu było wprowadzenie technologii bezprzewodowych. Poprzez sygnał GPRS dane w czasie rzeczywistym przesyłane są na platformę FieldClimate i na ich podstawie następuje generowanie modeli chorobowych. Dziś Metos Polska jest najmłodszą spółką Pessl Instruments. Została założona w zeszłym roku w grudniu. Urządzenia, 45 tys. pracujących stacji,  można jednak znaleźć w 85 krajach. Podmiot na świecie zatrudnia 105 pracowników.

Czym zajmuje się Pessl Instruments?

Kluczowym produktem podmiotu są stacje meteorologiczne produkowane już od lat 90-tych. Tylko w Polsce takich urządzeń pracuje obecnie ok. 500, głównie w rejonach sadowniczych i warzywniczych. Firma oferuje fizyczne urządzenia do instalacji w uprawnej kwaterze. Są one w stanie precyzyjnie badać pogodę w promieniu ok. 3 km. W ofercie znajduje się też stosowne oprogramowanie komputerowe, a także aplikacje do wykorzystania na urządzeniach mobilnych. Każdy instrument terenowy wyposażone jest w baterię słoneczną, więc nie ma konieczności zapewniania jej zasilania. W zależności od uprawianego gatunku stacje można skonfigurować tak, by mierzyła potrzebne parametry do analizy ryzyka wedle modelu chorobowego dla określonego gatunku. Dodatkowym wyposażeniem jest CropVIEW – dwie kamery umożliwiające podgląd na pole.

Monitorowanie pogody i przygotowywanie prognozy

Fragment stacji meteorologicznej Metos prezentowany na warszawskim spotkaniu

Urządzenia są w stanie sporządzić prognozę pogody. Firma Metos Polska współpracuje z innym, zagranicznym podmiotem MeteoBlue. W oparciu o dane pozyskane od tego partnera i sygnały korekcyjne pobrane z lokalnych stacji możliwa jest analiza danych i przygotowanie precyzyjnej prognozy pogody. Jest tu możliwe przygotowanie prognozy 7 dniowej z poziomem trafności wyższym niż 90% lub 14 dniową ze sprawdzalną wynoszącą ponad 60%. Stacja pogodowa musi zostać zarejestrowana. Jej instalacja w terenie trwa najwyżej kilka godzin. Dobrze jest ją umieścić w miejscu „ryzykownym”– takim, gdzie częściej niż w pozostałych miejscach gospodarstwa występują przymrozki lub inne niekorzystne zjawiska pogodowe. Informacja pogodowa co godzinę jest przesyłana na serwer. Im dłużej pracuje urządzenie, tym bardziej poprawia swe możliwości analityczne bazując na danych historycznych.

Modele stacji pogodowych

Stacja IMT 300 to jeden z lepiej wyposażonych modeli z portfolio Metos Polska. Bada on takie parametry jak temperatura, wilgotność, ilość opadów atmosferycznych, promieniowanie słoneczne czy prędkość wiatru. Dzięki takim danym możliwe staje się precyzyjne zaplanowanie zabiegów. To zaś przekłada się na lepszą kontrolę chorób i szkodników, oszczędność czasu i pieniędzy, lepszą efektywność wykonywanych zabiegów. Firma Metos oferuje ok. 80 różnych modeli chorobowych. Abonament za jeden to ok. 79 euro/rok. Roczny koszt prognozy pogody to 169 euro. Innym modelem godnym uwagi jest stacja ECO D3. Posiada ona czujnik temperatury i prognozuje pogodę. Może być wykorzystywana do celów nawodnieniowych. Model ten może być rozbudowywany o inne jeszcze funkcje.

Modele chorobowe i obserwowanie upraw

Zestaw Cropview do monitorowania stanu plantacji

Modele chorobowe służą do wskazywania okresów w których zagrożenie jest największe. W ten sposób można w precyzyjny sposób podjąć walkę z nim. Obserwowanie upraw dzięki kamerom na polu sprawia, że jego lustracje są możliwe do przeprowadzenia zdalnie. Urządzenia Metos Polska łączą więc funkcje dokumentowania przebiegu pogody na danej kwaterze lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie oraz kontrolną dla uprawy. Wspomniany już CropVIEW to zestaw 2 bardzo precyzyjnych kamer: jedna z dużym zoomem umożliwiającym sprawdzenie liści czy owoców, druga szerokokątna umożliwiająca obserwacje całego pola. Oprogramowanie kamer umożliwia na przykład pomiar średnicy jabłka w celu ustalenia dziennych przyrostów wielkości owoców. To może pomóc w doborze optymalnej strategii nawożenia sadu.

Koszty

Przeciętny koszt urządzeni to 2-4 tys. euro netto. Jest on uzależniony od wyposażenia konkretnej stacji. Jednak oszczędności płynące z wdrożenia precyzyjnych rozwiązań sprawiają, że bardzo często już w pierwszy roku koszt ten zwraca się. Stacje meteorologiczne w Polsce będzie można także wynajmować. Ważne jednak, żeby zainstalować je z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 1 miesiąc. Urządzenie, zdaniem Marka Januszewskiego jest bezawaryjne. Warto jedynie regularnie czyścić deszczomierz, zwłaszcza po okresie ulewnych deszczów. Akumulator wytrzymuje ok. 5 lat. Istnieje możliwość zakupu jednej stacji dla kilku gospodarstw z dodatkowymi loginami w celu obniżenia kosztów.

Pułapki feromonowe, mini-laboratoria

Metos Polska oferuje także pułapki feromonowe. Są wyposażone w lepy, kamery, nadajniki i panel słoneczny. Przesyła ona zdjęcia w czasie rzeczywistym na telefon plantatora. W ten sposób precyzyjnie informuje o nasileniu oblotu szkodników. Do oferty już niebawem trafi małe, przenośne laboratorium do wykonywania analizy gleby we własnym gospodarstwie. Jego działanie oparte jest o mikochip. Urządzeniem na razie można badać zawartość N, P i K. Docelowo zakres analizy będzie rozszerzany. Do masowej produkcji urządzenie trafi już w tym roku. Próby gleby zbiera się w sposób tradycyjny, następnie zalewane są specjalnym płynem, który powoduje wytrącenie pierwiastków. Wydobyta tak esencja jest poddawana analizie, a jej wyniki są dostępne już w ciągu kilku minut.

Odczyt danych ze stacji pogodowej nie jest skomplikowany

Zarządzanie nawodnieniem i magazynami

Metos Polska oferuje też rozwiązania do automatyzacji nawodnienia. Czujniki w stacji pogodowej mierzą wskaźnik potencjalnego parowania. Mierzą one wilgotność gleby, a przy okazji także jej zasolenie (wskaźnik EC) i temperaturę. Dostępne są także czujniki bezprzewodowe. Komunikują się one ze stacją meteorologiczną w odległości 400-1000m. W ofercie Metos Polska są też rozwiązania do monitorowania zbiorników czy magazynów lub chłodni. Można dzięki nim sprawdzać temperaturę, wilgotność względną powietrza, zawartość CO2. Oprogramowanie umożliwia ustanowienie alertów w razie odczytu danych odbiegających od pożadanych. Firma oferuje także lokalizatory do maszyn. Pozwala to na kontrolę parametrów ich pracy, takich jak choćby zużycie paliwa.