Firma Bayer zorganizowane w Warszawie 12 grudnia spotkanie prasowe poświęciła przedstawieniu strategi rozwoju tego koncernu oraz podsumowaniu działań realizowanych w jej Centrach Doradztwa Technicznego w Polsce. Jak informował Joerg Rehbein, Head of Region EMEA3 Crop Science, koncern niezmiennie kieruje się w swoich działaniach misją Science For A Better Life, skupiając swój biznes w obszarze Life Science. Innowacyjne produkty z zakresu ochrony zdrowia i rolnictwa pozwalają odpowiadać na najbardziej palące wyzwania stojące przed społeczeństwem.

Kształtowanie przyszłości rolnictwa

J. Rehbein, podsumował również ostatnie wydarzenia w Crop Science związane z przejęciem firmy Monsanto. Realizacja wspólnej wizji zintegrowanej oferty dla rolnictwa, dostarczanie udoskonalonych rozwiązań plantatorom i utworzenie wiodącej platformy innowacji dla rolnictwa. – to główne korzyści płynące z połączenia firm, co ma nastąpić prawdopodobnie do końca 2017 roku.

Joerg Rehbein, Head of Region EMEA3 Crop Science
Joerg Rehbein, Head of Region EMEA3 Crop Science

Rolnictwo to jeden z trzech najważniejszych filarów firmy Bayer, generujący globalnie około 35% jej obrotów. Celem firmy jest kształtowanie przyszłości rolnictwa, które czekają olbrzymie wyzwania. Szacuje się, że do 2050 roku liczba ludności wyniesie około 10 mld. W tym samym czasie biofizyczny wpływ zmian klimatu na plony wyniesie -17% o podobną wartość szacuje się, że spadnie obszar gruntów przypadających na rolnictwo. Dlatego, konieczny jest wzrost wydajności terenów użytkowanych rolniczych o około 60%. Równocześnie branża charakteryzuje się zmiennymi cyklami opłacalności produkcji. Prognozy wskazuję, że pozytywny trend w branży rolniczej globalnie nastąpi pod koniec 2017 roku.

Jak informował J. Rehbein, połączenie koncernów Bayer i Monsanto pozwoli stworzyć nowe podejście do rolnictwa, które w zrównoważony sposób przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw żywności. Firma Bayer w przeszłości zajmowała się głównie ś.o.r., ale obecnie na znaczeniu będzie nabierać nasiennictwo, a w przyszłości nowe cyfrowe technologie wdrażane w rolnictwie. Mamy obecnie bardzo zaawansowane technologie molekularne, które pozwalają skrócić opracowywanie nowych odmian z 10 do 5 lat, to już dzieje się w praktyce. Druga technologia to celowana optymalizacja genomu, która pozwala modyfikować smak czy oleistość różnych odmian. Coraz ważniejszego znaczenia nabierają nowe technologie informatyczne, które pozwalają na opracowywanie bardzo dużych ilości danych – informował J. Rehbein.

Firma Bayer w ramach projektu Bayer ForwardFrming stara się również pokazywać w jaki sposób można prowadzić model zrównoważonego rolnictwa. Koncern aktualnie w Europie ma 5 takich modelowych farm, a do końca 2017 roku liczba ta zwiększy się do 16. Takie ośrodki mają również powstać w Polsce.

Sadownicze obserwacje

Jak informował Tomasz Gasparski z firmy Bayer, badania z zakresu sadownictwa realizowane są w Sadowniczych Stacjach Badawczych w Kozietułach Nowych (woj. mazowieckie) oraz w Brzeznej (woj. małopolskie). Zdobyte w nich doświadczenie pozwala opracowywać praktyczne zalecenia dla producentów owoców. Organizowane tam są również różnego typu spotkania branżowe, takie jak: Forum Doradców Sadowniczych, szkolenia dla Klubu Sadowniczego „Piękne Owoce”, zimowe spotkania ze studentami, a w ramach akcji „Grunt to Bezpieczeństwo” – spotkania ze szkołami.

Praktyczne rozwiązania w CDT

Sławomir Kaszubowski z firmy Bayer
Sławomir Kaszubowski z firmy Bayer

Jak informował Sławomir Kaszubowski z firmy Bayer, dzięki rozlokowanym w różnych częściach Polski Centrów Doradztwa Technicznego ich firma może przekazywać wyniki dotyczące oferowanych przez nią technologi uprawy większości gatunków rolniczych oraz najważniejszych gatunków sadowniczych. Wśród wszystkich doświadczeń największą powierzchnię rokrocznie zajmują kombinacje fungicydowe, zakładane przede wszystkim na pszenicy ozimej. Jak informował Adrian Sikora, podstawowym programem fungicydowym firmy Bayer stosowanym w pszenicy ozimej jest Univo Xpro, składający się z dwóch produktów: Boogie Xpro 400 EC oraz Fandango 200 EC. Na polach doświadczalnych został zastosowany w kilku doświadczeniach i potwierdził swoją skuteczność, zwalczając już występujące patogeny, jak również zabezpieczając uprawy przed możliwością ponownego porażenia roślin. Należy nadmienić, że plony uzyskane z poletek chronionych właśnie tą technologią należały do najwyższych spośród prezentowanych kombinacji. Z kolei na plantacjach rzepaku pod kątem zwalczania zgnilizny twardzikowej i innych chorób okresu kwitnienia najlepsze efekty uzyskiwano stosując produkt Propulse 250 SE (dawka 1,0 l/ha). Na plantacjach buraka cukrowego w jego ochronie przed zachwaszczeniem najlepszym rozwiązaniem okazała się mieszanina dwóch herbicydów – Betanalu maxx Pro z Metronem 700 SC, zastosowanych w dawkach odpowiednio: 1,25 l + 1,0 l/ha w 3 zabiegach. Można je stosować niezależnie od fazy rozwojowej buraka przez cały sezon wegetacyjny. Herbicydy zawarte w preparatach zwalczają większość uciążliwych gatunków chwastów na plantacjach buraków, takich jak: samosiewy rzepaku, komosę białą, rdesty, rumiany, szarłat szorstki czy przytulię czepną.

Piotr Choroszewski z firmy Bayer
Piotr Choroszewski z firmy Bayer

Piotr Choroszewski z firmy Bayer zwracał z kolei uwagę na to aby herbicydy zawsze stosować z etykietą. Ważny jest również odpowiedni dobór herbicydów do systemów uprawy. Bardzo pozytywnie ocenia np. system uprawy bezorkowej, ale tutaj, należy precyzyjnie wybierać herbicydy z uwagi na dużą presję chwastów. Ważne jest również zachowanie przerwy od zastosowania produktu do wysiewu roślin, tak aby uniknąć wystąpienia fitotoksyczności na prowadzonej uprawie oraz dostosowanie się do warunków agrometeorologicznych i zastosowanie herbicydu dopiero w czasie wystąpienia korzystnych do zastosowania preparatu warunków.