Uwaga Alert! Mączniak rzekomy w cebuli – wymaga zwalczania

Szczypior w uprawie cebuli ozimej z objawami mączniaka rzekomego
Szczypior w uprawie cebuli ozimej z objawami mączniaka rzekomegoMączniak rzekomy cebuli to choroba, która niezwalczona w odpowiednim czasie będzie negatywnie wpływała na kondycję szczypioru, a to natychmiast przełoży się na możliwy do uzyskania plon. Ochrony przed tym patogenem wymagają już cebule zimujące. Za chwilę takiej ochrony będzie wymagała cebula uprawiana z wiosennych zasiewów. Pamiętajmy o opłacalności uprawy decyduje wysoki i odpowiedniej jakości plon, a ten osiągniemy stawiając na pewną skuteczną ochronę.

Duża presja patogenu

Wszystko wskazuje na to, że warunki pogodowe panujące zimą sprzyjały przezimowaniu grzyba Peronospora destructor – sprawcy mączniaka rzekomego. Dlatego należy obserwować warunki pogodowe i w razie wystąpienia zagrożenia wykonać zabiegi interwencyjne zabezpieczające cebulę przed tym patogenem. Pamiętajmy mączniak rzekomy rozwija się w umiarkowanych temperaturach od 12 do 25oC. Czas inkubacji to około 12-14 dni.

Choroba uszkadza aparat asymilacyjny roślin i w ten sposób wpływa negatywnie na plon. Początkowo występuje placowo. Niezwalczana rozprzestrzenia się po całej plantacji. Wysoka szkodliwość wynika właśnie z tempa w jakim patogen może spowodować znaczące straty w plonie. W sprzyjających warunkach pogodowych patogen ten może powodować infekcje, które będą postępowały po sobie w odstępach liczonych w dniach (infekcje mączniaka rzekomego cebuli mogą następować nawet co 3 dni).  Mączniak rzekomy na szczypiorze objawia się dużymi kolistymi przebarwieniami. Porażony przez mączniaka rzekomego szczypior przestaje rosnąć, staje się jasnozielony i pokrywa je białoszary obfity nalot zarodników konidialnych. Zarodniki w sprzyjających warunkach rozprzestrzeniają się na całej plantacji. Zwalczanie tej choroby na plantacjach cebuli z siewu wiosennego, może być konieczne w momencie wystąpienia zagrożenia. Częstym następstwem porażenia roślin mączniakiem rzekomym jest infekcja Stemphylium, która prowadzi do dalszej jeszcze obniżki produktywności kwatery.

Skuteczne rozwiązanie

Takim, sprawdzonym już na plantacjach w miniom sezonie rozwiązaniem jest Orondis Evo Pack. Łączy on w sobie nowy, wyjątkowo skuteczny mechanizm działania oksatiapiproliny wpływający na cykl rozwojowy patogena, z korzyściami płynącymi z Technologii Amistar. Dzięki takiemu połączeniu jest skutecznym orężem w walce z mączniakami rzekomymi. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zmywanie oraz długotrwałym działaniem zapobiegawczym – do 10 dni. Produkt ten zapewnia skuteczną i bardzo wydają ochronę, nie tylko przed mączniakiem rzekomym, ale również alternariozą oraz szarą pleśnią (zgnilizna szyjki).

Na pakiet Orondis Evo Pack składają się dwa preparaty: pierwszym jest Orondis Plus, drugim Amistar. Dla optymalnej ochrony cebuli przed mączniakiem rzekomym rekomenduje się stosowanie obu tych produktów maksymalnie 3 krotnie w sezonie każdy. Jednorazowa dawka Orondis Plus to 0,2 l/ha, a Amistar chroni skutecznie w jednorazowej dawce wynoszącej 0,8 l/ha.

Orondis Plus jest rozwiązaniem stworzonym specjalnie z myślą o zapobiegawczym zwalczaniu mączniaków rzekomych. Poza cebulą, może być także stosowany na plantacjach czosnku i sałaty. Amistar także służy do ochrony przez mączniakami rzekomymi, zapobiegawczo ale także wczesnointerwencyjnie. Dodatkowo można go stosować także do likwidacji innych zagrożeń chorobowych, takich jak szara pleśń, zgnilizna twardzikowa czy mączniak prawdziwy. 

!!! Tandem składający się na Orondis Evo Pack to zatem kompleksowa broń fungicydowa przeciw kilku chorobom stanowiącym poważne zagrożenie dla sukcesu w prowadzeniu plantacji cebuli, z których najgroźniejszym jest mączniak rzekomy. !!!

materiał promocyjny z firmy Syngenta